C-69/92, Pojęcie „usług reklamowych” dla potrzeb stosowania przepisów w podatku VAT., KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH v. WIELKIE... - OpenLEX

C-69/92, Pojęcie „usług reklamowych” dla potrzeb stosowania przepisów w podatku VAT., KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH v. WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 1993/11/I-5907

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1993 r. C-69/92 Pojęcie „usług reklamowych” dla potrzeb stosowania przepisów w podatku VAT.

Dokument posiada tylko metrykę.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/.
Tłumaczenie fragmentów orzeczenia: Ernst and YoungErnst and Young.