C-69/14, Wznowienie postępowania cywilnego mającego za przedmiot zwrot podatku wskutek stwierdzenia niezgodności przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej., DRAGOS CONSTANTIN TÂRSIA v. STATUL ROMÂN I SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULARE A AUTOVEHICULELOR - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2015/10/I-662

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.