C-682/21, Zamówienia publiczne: fakultatywna podstawa wykluczenia związana z niedociągnięciami w ramach wcześniejszego zamówienia, zasada proporcjonalności, UAB „HSC BALTIC“ I IN. PRZECIWKO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA I IN. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.