C-68/92, Określenie miejsca świadczenia usług reklamowych dla potrzeb podatku VAT., KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH v. REPUBLIKA... - OpenLEX

C-68/92, Określenie miejsca świadczenia usług reklamowych dla potrzeb podatku VAT., KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH v. REPUBLIKA FRANCUSKA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.