C-6/90, ANDREA FRANCOVICH I INNI v. REPUBLIKA WŁOSKA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości - OpenLEX

C-6/90, ANDREA FRANCOVICH I INNI v. REPUBLIKA WŁOSKA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 1991/9/I-5357

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1991 r. C-6/90

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej wydania opublikowanego przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej na stronie EUR-Lex.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/ - Judgment of the Court of 19 November 1991, Case C-6/90
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.