C-57/89, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH v. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 1991/2/I-883

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1991 r. C-57/89

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej wydania opublikowanego przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej na stronie EUR-Lex.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/ - Judgment of the Court of 28 February 1991, Case C-57/89
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.