C-566/07, Obowiązek zapłaty podatku VAT wykazanego na fakturze, ze szczególnym uwzględnieniem zasady proporcjonalności., STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN v. STADECO BV - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2009/6B/I-5295

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.