C-511/17, Badanie z urzędu przez sąd krajowy nieuczciwego charakteru warunków zamieszczonych w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej, GYÖRGYNÉ LINTNER PRZECIWKO UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.