C-488/11, Stosowanie przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych do umów najmu na cele mieszkalne. Brak możliwości ograniczenia się przez sąd krajowy do obniżenia kwoty kary umownej ustanowionej postanowieniem umownym uznanym za nieuczciwe zamiast niestosowania tego postanowienia wobec konsumenta., DIRK FREDERIK ASBEEK BRUSSE I KATARINA DE MAN GARABITO v. JAHANI BV - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2013/5/I-341

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.