C-485/19, Zwrot kwot nienależnie wypłaconych na podstawie nieuczciwych warunków umownych, LH PRZECIWKO PROFI CREDIT SLOVAKIA... - OpenLEX

C-485/19, Zwrot kwot nienależnie wypłaconych na podstawie nieuczciwych warunków umownych, LH PRZECIWKO PROFI CREDIT SLOVAKIA S.R.O. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.