C-482/13, Skutki nieuczciwego charakteru postanowienia umowy pożyczki ustalającego stopę odsetek z tytułu zwłoki w spełnieniu świadczenia przez konsumenta., UNICAJA BANCO SA v. JOSÉ HIDALGO RUEDA I INNI ORAZ CAIXABANK SA v. MANUEL MARÍA RUEDA LEDESMA I INNI - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2015/1/I-21

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.