C-473/00, Stwierdzenie przez sąd z urzędu niedozwolonego charakteru postanowienia umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem po upływie terminu przedawnienia., COFIDIS SA v. JEAN-LOUIS FREDOUT - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 2002/11B/I-10875

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2002 r. C-473/00 Stwierdzenie przez sąd z urzędu niedozwolonego charakteru postanowienia umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem po upływie terminu przedawnienia.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej wydania opublikowanego przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej na stronie EUR-Lex.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/ - Judgment of the Court of 21 November 2002, Case C-473/00
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.