C-472/10, Nieuczciwy charakter postanowienia umownego przewidującego przysługujące przedsiębiorcy prawo jednostronnego dokonywania zmiany wysokości opłat związanych ze świadczoną przez niego usługą. Skutki prawne stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy w sprawach z powództwa o zaniechanie naruszeń wytoczonego na rzecz konsumentów przez działający w interesie publicznym podmiot wskazany przez prawo krajowe., NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG v. INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2012/4/I-242

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.