C-453/10, Błędne podanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w przypadku umów kredytu konsumenckiego., PERENIČOVÁ I PERENIČ v. SOS FINANC, SPOL. S R. O. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2012/3/I-144

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.