C-44/96, Podmiot prowadzący działalność służącą zaspokajaniu potrzeb o charakterze powszechnym oraz działalność komercyjną.... - OpenLEX

C-44/96, Podmiot prowadzący działalność służącą zaspokajaniu potrzeb o charakterze powszechnym oraz działalność komercyjną. Zasady kwalifikacji podmiotu jako instytucji zamawiającej., MANNESMANN ANLAGENBAU AUSTRIA AG I INNI v. STROHAL ROTATIONSDRUCK GESMBH - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 1998/1/I-73

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.