C-40/08, Obowiązek dokonania przez sąd z urzędu oceny niedozwolonego charakteru zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie między przedsiębiorcą a konsumentem., ASTURCOM TELECOMUNICACIONES SL v. CRISTINIE RODRÍGUEZ NOGUEIRZE - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2009/10A/I-9579

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.