C-397/11, Dyrektywa 93/13 o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich: obowiązek oceny przez sąd krajowy orzekający w postępowaniu odwoławczym z urzędu lub poprzez zmianę kwalifikacji podstawy prawnej pozwu nieuczciwego charakteru tych warunków w świetle kryteriów wskazanych w dyrektywie; zakres stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku, ERIKA JŐRÖS v. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZRT. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2013/5/I-340

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.