C-390/15, Możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT do książek elektronicznych (e-booków)., POSTĘPOWANIE WSZCZĘTE NA WNIOSEK RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH (RPO) - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2017/3/I-174

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.