C-277/14, Możliwość pozbawienia prawa do odliczenia podatku VAT a klauzula dobrej wiary podatnika., PPUH STEHCEMP SP.J. FLORIAN... - OpenLEX

C-277/14, Możliwość pozbawienia prawa do odliczenia podatku VAT a klauzula dobrej wiary podatnika., PPUH STEHCEMP SP.J. FLORIAN STEFANEK, JANINA STEFANEK, JAROSŁAW STEFANEK v. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W ŁODZI - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2015/10/I-719

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.