C-265/22, Ważność klauzuli dotyczącej okresowej korekty stopy procentowej mającej zastosowanie do kredytu hipotecznego w świetle dyrektywy 93/13 o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich, ZR I PI PRZECIWKO BANCO SANTANDER, SA. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.