C-260/18, Konsekwencje prawne nieuczciwych klauzul walutowych w umowach o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej, K. DZIUBAK, J. DZIUBAK v. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - Opinia Rzecznika Generalnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2712694

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.