C-26/13, Nieuczciwe warunki w umowach o kredyt konsumencki denominowany w walucie obcej. Możliwość zastąpienia przed sąd... - OpenLEX

C-26/13, Nieuczciwe warunki w umowach o kredyt konsumencki denominowany w walucie obcej. Możliwość zastąpienia przed sąd krajowy nieuczciwego warunku przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym., ÁRPÁD KÁSLER I HAJNALKA KÁSLERNÉ RÁBAI v. OTP JELZÁLOGBANK ZRT - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2014/4/I-282

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.