C-235/18, Odliczenie podatku VAT od nabycia kart paliwowych., VEGA INTERNATIONAL CAR TRANSPORT AND LOGISTIC – TRADING GMBH v. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.