C-186/16, Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich o kredyt w walucie obcej. Ocena nieuczciwego charakteru warunków umownych. Pojęcie „głównego przedmiotu umowy” w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG. Wymóg wyrażenia warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem. Umowa kredytu denominowanego w obcej walucie. Zawarcie w umowie kredytu obowiązku spłaty kredytu w tej samej walucie obcej co waluta, w której został on zaciągnięty, RUXANDRA PAULA ANDRICIUC I IN. v. BANCA ROMÂNEASCĂ SA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS.2017/9/I-703

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.