C-181/21, Niedopuszczalność wniosku prejudycjalnego o zbadanie zgodności z prawem UE procedury powoływania sędziów sądów powszechnych w Polsce, G. I IN. PRZECIWKO M.S. I X. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.