C-18/01, Pojęcie zamawiającego. Weryfikacja przesłanki potrzeby w interesie ogólnym niemającej charakteru przemysłowego lub... - OpenLEX

C-18/01, Pojęcie zamawiającego. Weryfikacja przesłanki potrzeby w interesie ogólnym niemającej charakteru przemysłowego lub handlowego. Podział kompetencji między Trybunałem Sprawiedliwości a sądami krajowymi w ramach postępowania prejudycjalnego., ARKKITEHTUURITOIMISTO RIITTA KORHONEN OY I INNI v. VARKAUDEN TAITOTALO OY - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 2003/5B/I-5321

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2003 r. C-18/01 Pojęcie zamawiającego. Weryfikacja przesłanki potrzeby w interesie ogólnym niemającej charakteru przemysłowego lub handlowego. Podział kompetencji między Trybunałem Sprawiedliwości a sądami krajowymi w ramach postępowania prejudycjalnego.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej wydania opublikowanego przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej na stronie EUR-Lex.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/ - Judgment of the Court of 22 May 2003, Case C-18/01
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.