C-167/01, Obowiązki publikacyjne oddziałów spółek zagranicznych., KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR AMSTERDAM v. INSPIRE... - OpenLEX

C-167/01, Obowiązki publikacyjne oddziałów spółek zagranicznych., KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR AMSTERDAM v. INSPIRE ART LTD. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 2003/8-9C/I-10155

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 września 2003 r. C-167/01 Obowiązki publikacyjne oddziałów spółek zagranicznych.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej wydania opublikowanego przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej na stronie EUR-Lex.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/ - Judgment of the Court of 30 September 2003, Case C-167/01
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.