C-154/15, Zakres czasowy skutków stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku objętego umową zawartą między przedsiębiorcą i konsumentem., FRANCISCO GUTIÉRREZ NARANJO v. CAJASUR BANCO SAU, ANA MARÍA PALACIOS MARTÍNEZ v. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA), BANCO POPULAR ESPANOL, SA v. EMILIO IRLES LÓPEZ, TERESA TORRES ANDREU - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2016/12/I-980

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.