C-115/15, Prawo pobytu w przyjmującym państwie członkowskim małoletniego obywatela UE będącego dzieckiem pracownika migrującego oraz obywatela państwa trzeciego będącego byłym małżonkiem obywatela UE i ofiarą przemocy domowej., SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT v. NA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2016/6/I-487

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.