C-104/13, Podmiot uprawniony do kwestionowania decyzji o udzieleniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego generycznego. Zakres pojęcia „referencyjny produkt leczniczy”., OLAINFARM AS v. LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA I ZALU VALSTS AGENTURA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2014/10/I-2316

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.