C-10/96, LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ASBL, SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ORNITHOLOGIQUES AVES ASBL v. RÉGION WALLONNE - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 1996/12/I-6775

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1996 r. C-10/96

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej wydania opublikowanego przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej na stronie EUR-Lex.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/ - Judgment of the Court of 12 December 1996, Case C-10/96
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.