BSA-I-4110-4/2013, Wykonywanie kompetencji do przenoszenia sędziów przyznanej Ministrowi Sprawiedliwości w art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 p.u.s.p. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2644797

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.