Court jurisprudences

II SA/Sz 867/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3027496 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 966/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3017909 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SA/Wa 979/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3028597 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 155/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3022992 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 160/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3025211 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 192/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3023065 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 223/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3022953 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 253/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3024933 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 508/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3023000 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SAB/Ke 16/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3019902 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SAB/Łd 26/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3028814 - wyrok z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SAB/Łd 32/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3017669 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SAB/Rz 30/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3019987 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II SAB/Wa 275/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3128017 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II UK 46/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120925 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

II W 1214/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3165483 - wyrok z dnia 16 czerwca 2020 r.

II W 903/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130504 - wyrok z dnia 16 czerwca 2020 r.

II W 927/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3163036 - wyrok z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 1915/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035707 - wyrok z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 1941/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035594 - wyrok z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 1950/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035785 - wyrok z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 2051/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035697 - wyrok z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 2347/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3027484 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 2353/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035792 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 2770/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035821 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 2773/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035791 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 2812/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035571 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 4201/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035767 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 449/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035813 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

I OSK 750/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048066 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

I PK 133/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129464 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.

I PK 176/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129484 - postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r.