Court jurisprudences

I SA/Op 166/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3014818 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 223/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3014875 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 224/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3014837 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 225/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3014819 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 226/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017321 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 227/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017347 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 228/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017308 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 229/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017323 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 230/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017340 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 231/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017305 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 232/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017331 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 233/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017343 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Op 234/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017318 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 214/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3017319 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 258/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3017312 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 262/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3019414 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

IV CSK 611/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3014913 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

IV CSK 689/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129381 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

IV SA/Wa 537/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043100 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

IV SA/Wa 657/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3056221 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

V CSK 584/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129400 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

V CSK 591/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3137844 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

V CSK 600/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129406 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

V GC 1108/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3118286 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

V GC 1348/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3037459 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

V GC 871/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3118292 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VI GC 80/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3040425 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VIII C 1153/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3026255 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VIII C 1532/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3033466 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VIII GC 180/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3053712 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VIII U 116/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3049315 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VIII U 133/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3046826 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VIII U 1632/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3049719 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VIII U 3208/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3056934 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VIII U 4242/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3049311 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VIII U 4369/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3038984 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VIII U 91/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3046834 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VII Ka 336/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3069582 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VII P 396/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3025008 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

VII SA/Wa 2955/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091569 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

VII SA/Wa 2956/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091480 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

VII SA/Wa 2957/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091501 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

VI SA/Wa 680/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3035690 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

VI SA/Wa 681/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3035734 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

V K 117/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3160164 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

V K 260/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3160160 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

V U 79/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 3113902 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

V U 904/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 3071149 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

XI GC 1202/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3024994 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

XI GC 1836/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3024990 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

XX GCo 249/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3036568 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

XXV C 1976/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3069907 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

XXV C 262/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3062007 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

XXV C 2986/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3045081 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

XXVI GCo 104/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3106116 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I C 2724/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3049563 - wyrok z dnia 12 czerwca 2020 r.

I CO 64/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144532 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

I CSK 586/18, Cofnięcie skargi kasacyjnej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158413 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

I CSK 690/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130157 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

I CSK 695/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144511 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

I CSK 766/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144376 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

I CSK 828/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146872 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

II C 858/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3051406 - wyrok z dnia 12 czerwca 2020 r.

II CO 118/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158450 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

II CO 120/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158409 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

II CSK 22/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3029682 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

II CSK 669/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3032490 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III C 1737/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130423 - wyrok z dnia 12 czerwca 2020 r.

III CSK 286/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130099 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III CSK 330/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130192 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III SA/Gd 277/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3014896 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III SA/Gd 287/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3014830 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III SA/Gd 295/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3014894 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III SA/Gd 296/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3014809 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III SA/Gd 297/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3017342 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III SA/Gd 304/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3014887 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III SA/Gd 369/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3017346 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III SA/Gd 401/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3017322 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III SA/Gd 439/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3014860 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.

III SA/Po 217/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3020486 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2020 r.