Court jurisprudences

II SA/Kr 340/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020570 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Kr 582/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3017914 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Ol 162/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3017858 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Op 118/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017311 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Op 89/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3014810 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Op 95/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3017610 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Po 140/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3017623 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 145/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3020522 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 169/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3025196 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 334/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3020687 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 411/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3020496 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SA/Wa 95/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3020450 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SAB/Gl 113/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3026120 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SAB/Gl 114/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3019434 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

II SAB/Sz 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3020620 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I NO 147/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144396 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I Ns 231/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3044782 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 1397/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155860 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 1418/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155816 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 1430/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155822 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 1473/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050547 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 2807/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099523 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 2809/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3020665 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 2810/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099555 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 3146/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099699 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OSK 838/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3099441 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I OZ 378/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3056272 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Gd 405/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3017615 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 73/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3040702 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 774/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3035799 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 775/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3035733 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 776/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3035684 - wyrok z dnia 15 czerwca 2020 r.