Court jurisprudences

I SA/Gd 777/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1947710 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gd 778/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1947711 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gd 828/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1947728 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gd 829/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1947729 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gd 831/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1947731 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gd 832/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1947732 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gd 833/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2838653 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gd 988/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2838424 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gl 1020/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2838446 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gl 374/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1944429 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gl 404/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2838269 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gl 548/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1926296 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gl 636/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2837857 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gl 868/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2838251 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Gl 869/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2838333 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 1045/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1938972 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 1077/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1938975 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 1352/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939030 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 1353/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939031 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 1355/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939032 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 1356/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939033 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 1358/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939034 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 1359/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939035 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 1360/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939036 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 1895/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939092 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 355/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939094 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 594/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1821675 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 595/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1821676 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 596/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1821677 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 623/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1821678 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 864/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939122 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Kr 870/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939123 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 113/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838257 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 115/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2837866 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 181/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838562 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 182/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838262 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 190/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838700 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 191/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838517 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 192/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2837877 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 193/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838617 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 387/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838642 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 394/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838727 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 405/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838522 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 406/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2837860 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 617/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1928069 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 666/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1928076 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 702/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1928078 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 732/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1928079 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Lu 883/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1928094 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Łd 1010/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1929582 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Łd 1545/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2838256 - postanowienie z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Łd 523/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1929678 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Łd 626/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2837854 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Łd 756/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1929762 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Łd 764/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1929764 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Łd 765/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1929765 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Łd 766/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1929766 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Łd 767/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1929767 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

I SA/Łd 768/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1929768 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.