Court jurisprudences

16202/14, M.V. v. POLSKA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

70896/17, A.I. v. WŁOCHY - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

New I AGa 153/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 3184345 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

New I AGa 7/21 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 3184350 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

New I C 1693/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183621 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

New I C 840/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3183909 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

New I C 955/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3183929 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II C 1026/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3171805 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II C 1295/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3164382 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

New III C 326/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3185311 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

III FZ 22/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167667 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

III FZ 40/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167608 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

III KK 104/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159978 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

III KK 74/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3159025 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

III SA/Po 40/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162630 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

III SA/Po 41/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162614 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

III SA/Po 42/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162668 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II K 422/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bartoszycach

LEX nr 3165892 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II Ka 37/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3171890 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 40/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3170120 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Łd 816/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3157841 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Ol 98/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3157494 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 119/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3176370 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 123/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3167661 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 176/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3158934 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 205/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3172229 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 236/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3158937 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 27/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3176040 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 50/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3163696 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 66/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3163687 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 69/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3160346 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 83/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3176512 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 9/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3176317 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SAB/Kr 20/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163647 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SO/Łd 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3157842 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SO/Łd 11/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3157837 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SO/Łd 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3157830 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

II SO/Łd 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3157838 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

I KO 9/21 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159937 - zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

I NSNk 5/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159956 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

I NSP 25/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159084 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

I SA/Bd 747/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3157828 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.

I SA/Bd 748/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3157795 - postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021 r.