Court jurisprudences

I OSK 2581/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050610 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OSK 2619/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050542 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OSK 2771/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050508 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OSK 482/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3027879 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OSK 497/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040685 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OSK 770/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071981 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OZ 1250/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3027847 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OZ 399/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3035644 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I PK 82/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120250 - zarządzenie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 202/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019947 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 203/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019993 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 204/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019921 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 205/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019896 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019903 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 48/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019965 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 257/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3026074 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 71/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3029545 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Po 314/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3035614 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Sz 61/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3018546 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 288/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3026012 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 715/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3021519 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 73/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3017883 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I SAB/Lu 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3020603 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I UK 86/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147704 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

IV CSK 19/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062784 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

IV CSK 582/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3048201 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

IV CSK 655/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063105 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

IV CSK 682/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160493 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

IV CSK 700/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129489 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

IV Ka 136/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102782 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.

IV Ka 39/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102775 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.

IV P 108/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3052766 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.

IV P 12/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3036342 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.

IV P 71/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3039043 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.