Court jurisprudences

II SA/Po 65/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3019436 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Po 721/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3019400 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 250/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3021600 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 230/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3020535 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 78/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3024914 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SAB/Ke 20/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3021506 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SAB/Kr 62/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020456 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SAB/Wa 139/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3056233 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SAB/Wa 196/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3035865 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II UK 302/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129512 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II UK 325/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120248 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I KK 45/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147827 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I KZ 15/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154209 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I KZ 18/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159081 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OSK 1453/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110885 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OSK 1476/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110952 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OSK 2447/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050463 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.

I OSK 2465/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050443 - wyrok z dnia 18 czerwca 2020 r.