Court jurisprudences

II SA/Gd 88/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3017880 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Ke 2/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3021529 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Ke 503/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3021481 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Kr 185/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020538 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Kr 261/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020438 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Kr 628/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020563 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Łd 306/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3019946 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Po 65/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3019436 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Po 721/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3019400 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Sz 250/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3021600 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 230/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3020535 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SA/Wr 78/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3024914 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SAB/Ke 20/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3021506 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SAB/Kr 62/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020456 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SAB/Wa 139/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3056233 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II SAB/Wa 196/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3035865 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II UK 302/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129512 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

II UK 325/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120248 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I KK 45/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147827 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I KZ 15/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154209 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.

I KZ 18/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159081 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2020 r.