Court jurisprudences

II OSK 611/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1915750 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OSK 616/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1990890 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II OSK 714/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1915751 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OSK 832/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1915752 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OSK 891/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1990949 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OSK 920/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1990950 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OW 40/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1990972 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OW 50/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1990973 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OZ 1075/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1991001 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OZ 1076/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1991002 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OZ 1077/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1991003 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OZ 1078/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1991005 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OZ 1079/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1991006 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OZ 1080/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1991007 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II OZ 897/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1915771 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Bd 1001/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1929957 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Bd 1082/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1929960 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Bk 641/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942468 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Bk 667/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942479 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gd 353/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1979922 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gd 500/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1980058 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gd 513/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1980079 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gd 519/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1829956 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gd 528/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1980089 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gd 548/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1980118 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gd 549/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1980126 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gd 558/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1830038 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gl 580/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1958978 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gl 584/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1958979 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gl 600/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1958986 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gl 609/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1958990 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gl 617/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1958993 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gl 690/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1959017 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gl 718/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1959029 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gl 735/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1959035 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Gl 844/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1944908 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 151/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2838868 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 467/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2839337 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 525/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2838867 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 604/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2839594 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 628/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2839395 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 629/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2839491 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 728/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1969832 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 729/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1917228 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 749/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1969840 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 814/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2839469 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 827/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2839478 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 828/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2839526 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 861/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1969884 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 899/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2839020 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 925/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1969916 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Ke 931/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1969918 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 1021/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1953048 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 1030/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2839565 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 1032/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1953054 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 1098/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939228 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 1226/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939264 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 1276/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1953108 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 603/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939317 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 657/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1926834 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 738/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1926836 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 805/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1953173 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Kr 809/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2839449 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 117/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1969942 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 141/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838927 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 169/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1928182 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 175/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1928186 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 197/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1945070 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 231/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838989 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 244/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2839360 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 251/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1945084 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 262/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838965 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 328/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2839444 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 329/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2839539 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 41/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1928193 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 604/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2839536 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 619/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2839465 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 622/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1945112 - wyrok z dnia 12 listopada 2015 r.

II SA/Lu 657/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1928203 - postanowienie z dnia 12 listopada 2015 r.