Court jurisprudences

I OSK 237/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050596 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I OSK 2771/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155835 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I OSK 2804/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155821 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I OSK 2811/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3024864 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I OSK 579/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155854 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I OSK 811/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3024870 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I OW 286/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3039321 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I OW 290/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3039242 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I OW 5/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3031401 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I OW 9/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3031351 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I OZ 400/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3027424 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Gd 119/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3026428 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Gd 187/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3026444 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Gd 59/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3026420 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Ke 135/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3021513 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Ke 142/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3021535 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Ke 145/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3021493 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Ke 146/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3024861 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3020650 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 164/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3020465 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 31/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3020592 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 347/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3020647 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 766/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3020444 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Wa 172/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3128035 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Wa 2002/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3042570 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Wa 2713/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3042639 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 748/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3026080 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 816/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3064992 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 817/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3064944 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 968/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3033025 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 969/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3033098 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I SAB/Wa 79/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084863 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

IV CNP 6/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144817 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

IV CO 103/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145270 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

IV CSK 109/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144498 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

IV CSK 22/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154260 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

IV CSK 30/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3137855 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

IV CSK 40/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145219 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

IV CSK 47/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3033237 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.