Court jurisprudences

II DSP 1/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3019497 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 1295/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3022947 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 1434/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3020530 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 1435/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3020550 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 2843/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064890 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 2844/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064910 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 2868/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065037 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 2875/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3072013 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 2881/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3072018 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 2882/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064995 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 2883/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065054 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 3526/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3032670 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 816/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050515 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 827/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050546 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 828/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050618 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 830/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3032392 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 836/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050551 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FSK 837/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050576 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FZ 105/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065040 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FZ 232/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3032409 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FZ 233/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3028603 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FZ 247/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065015 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II FZ 46/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3020436 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

III K 138/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3175207 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

III SA/Wa 1372/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019907 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

III SA/Wa 1803/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099456 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

III SO/Wr 14/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110925 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

III U 395/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102863 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II K 114/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3069729 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II K 1228/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3150619 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II K 127/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3069730 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II K 156/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3052855 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II K 205/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lesku

LEX nr 3164424 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II K 215/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zambrowie

LEX nr 3102807 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II K 47/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 3102852 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II K 928/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3036426 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II Ka 129/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3039072 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II Ka 63/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3069771 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II Ka 877/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3102795 - wyrok z dnia 22 czerwca 2020 r.

II OSK 2945/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3019895 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II OSK 3579/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3028608 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.

II OSK 3732/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3019911 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2020 r.