Court jurisprudences

III SA/Gd 673/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1981910 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 674/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2840548 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 675/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1981911 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 676/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2840278 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 677/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1981912 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 678/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2840188 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 679/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1981914 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 680/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2840184 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 681/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1981915 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 682/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2840082 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 683/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1981916 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 684/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2840505 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 685/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2840179 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 745/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2840363 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 756/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1949540 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 757/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1949541 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 769/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1981934 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 776/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1981935 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Gd 784/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1981941 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1213/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1927002 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1234/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1927008 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1306/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011874 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1309/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011877 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1310/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011878 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1311/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011879 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1312/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011880 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1313/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011881 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1314/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011882 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1315/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011883 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1316/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011884 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1319/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011887 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1320/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011888 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1395/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1927021 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1396/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1927022 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1494/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2011899 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 1937/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1954099 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 409/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1954111 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 522/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2840250 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 523/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2839892 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 561/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939577 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 679/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939599 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 831/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939617 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 837/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2840141 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Kr 880/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2840562 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 160/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1970158 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 202/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1945936 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 222/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1970184 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 223/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1970185 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 227/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1970186 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 370/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2012104 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 456/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2840022 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 906/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2840011 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 935/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2840584 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 936/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2012214 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Lu 940/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2043557 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 1073/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1949580 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 240/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1947063 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 332/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1977222 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 334/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1947067 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 335/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1947068 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 408/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2839638 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 452/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1933016 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 454/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1977228 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 459/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1933017 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 479/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1933019 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 480/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1933020 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 530/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1949631 - postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r.

III SA/Po 586/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1977248 - wyrok z dnia 19 listopada 2015 r.