Court jurisprudences

I SA/Bk 298/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3023042 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 300/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3020543 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 301/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3018551 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 302/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3017929 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 303/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3022949 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 304/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3022963 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 305/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3020659 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 306/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3017862 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 307/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3022997 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 308/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3020684 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 310/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3018550 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 311/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3017891 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 312/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3022965 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 314/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3020660 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 315/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3018548 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 316/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3017875 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 317/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3023043 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 319/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3020577 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 320/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3018597 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 321/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3017916 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 322/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3022952 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 324/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3020639 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 334/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3018540 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 339/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3018555 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 347/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3018577 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 352/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3018560 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Bk 366/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3018568 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Gd 272/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3017630 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 311/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085013 - wyrok z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 43/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3039288 - wyrok z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Po 720/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3019451 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Po 790/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3020582 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Po 841/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3017341 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Po 842/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3017336 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Po 843/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3017315 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Po 883/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3019927 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Po 884/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3019394 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 181/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3013037 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 271/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3013016 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Sz 133/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3017667 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Sz 271/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3014843 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.

I SA/Sz 691/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3020490 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2020 r.