Court jurisprudences

I SA/Rz 1100/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1935755 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Rz 1101/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1935756 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 1057/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952725 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 1138/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1995931 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 1139/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1954415 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 1257/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1935846 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 1263/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1935850 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 1264/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1935851 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 26/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952748 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 27/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952749 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 28/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952750 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 29/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952751 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 434/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2840346 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 720/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952767 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 831/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952783 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 832/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952784 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 833/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952785 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 834/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952786 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 840/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2840002 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 877/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952794 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 878/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952795 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 879/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1996107 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 880/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1996108 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 915/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1936023 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 916/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1936025 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 961/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952804 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Sz 984/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1952810 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1014/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2030494 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1142/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1966801 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1158/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2840592 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1169/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2030513 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1204/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992053 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1208/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2139489 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1226/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2030524 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1234/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2030525 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1269/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992055 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1360/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2030546 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1512/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2030562 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1515/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2438723 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1528/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2030567 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1536/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992066 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1559/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2438719 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1560/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2438721 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1561/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2438722 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1608/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2839896 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1629/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1961473 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1688/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2840521 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 1703/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2139506 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 2513/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2076805 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 252/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2170057 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 279/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939165 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 508/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939170 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 552/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992109 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 851/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2048328 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 877/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2030610 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SA/Wa 940/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1961517 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SAB/Kr 9/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2014487 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SAB/Wa 252/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2082747 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SAB/Wa 331/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2840032 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SAB/Wa 528/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2030655 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SAB/Wa 530/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2438724 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SAB/Wa 551/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2327094 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SAB/Wa 656/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1966881 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

I SAB/Wa 99/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2840038 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

I SO/Bd 11/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2008010 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

IV C 153/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2088591 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

IV Ca 666/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 1952071 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

IV Ca 693/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 1952068 - postanowienie z dnia 25 listopada 2015 r.

IV Ka 809/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2070956 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

IV P 296/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie

LEX nr 2250810 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

IV P 39/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 1938711 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.

IV RC 751/14 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 1960909 - wyrok z dnia 25 listopada 2015 r.