Court jurisprudences

II SA/Po 550/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2840099 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Po 551/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2840448 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Po 556/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2840115 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Po 557/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2839820 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Po 558/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2840245 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Po 654/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1948992 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Po 705/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1949011 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Po 827/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2839757 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1140/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2840129 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1142/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949077 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1174/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949080 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1194/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949084 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1195/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949085 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1196/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949086 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1197/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949087 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1230/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949096 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1275/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949102 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1316/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949108 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1320/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949110 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1365/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2840411 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1372/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1936152 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1373/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1936153 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1431/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949120 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1547/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1936209 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 1623/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1981477 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 327/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949169 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 394/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949175 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 443/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949176 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 542/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1949182 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 664/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2840413 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 746/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2840397 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Rz 827/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1936291 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 1095/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1954470 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 1223/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1936357 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 1238/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1936365 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 1284/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1936381 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 1290/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1936385 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 1301/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1936390 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 145/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1936406 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 519/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2839881 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 520/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2839737 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 522/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2839714 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 546/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1953528 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 561/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1953530 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 562/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1953531 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 592/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2840286 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 599/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1996806 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 679/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1996865 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 720/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1996883 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 812/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1996917 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 897/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1953577 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 904/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1953579 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 945/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2840013 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 964/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2839925 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Sz 981/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1953582 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 1361/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2038169 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 1385/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2038171 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 1537/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1957673 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 1624/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2038210 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 1638/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2038215 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 1795/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2038250 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 1815/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2038256 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 1915/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2038276 - postanowienie z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 398/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2840297 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 406/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2048334 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 437/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2123693 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 442/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1957690 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 679/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1967006 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 709/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1957702 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 755/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2030698 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 937/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1967019 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SA/Wa 993/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1957721 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.

II SAB/Kr 172/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1953764 - wyrok z dnia 26 listopada 2015 r.