Court jurisprudences

I SA/Ol 596/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3026129 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Op 158/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3024889 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Op 42/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3035218 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Op 74/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3035023 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Op 75/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3035031 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Op 76/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3035028 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 331/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3024958 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Sz 486/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3024885 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Wa 2755/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078460 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Wa 371/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3048093 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 148/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3028819 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 993/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3029550 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SAB/Wa 115/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3050450 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SPP/Kr 11/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091534 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I UK 111/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160526 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV Ca 298/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3053813 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV CNP 2/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051776 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV CNP 33/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051792 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV CSK 51/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152873 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV CSK 667/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147366 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV CSK 697/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144799 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV CSK 718/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3121302 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV CSK 744/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145233 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV CZ 99/19, Nierozpoznanie istoty sprawy. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3048164 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV Ka 128/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3049543 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV Ka 137/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3052719 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV Ka 228/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102769 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV Ka 253/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3050288 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV Ka 272/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3053657 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV Ka 385/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3052717 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV Ka 846/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3049537 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV KK 225/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144497 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV KK 238/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145285 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV KK 279/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144547 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV KK 579/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3152900 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV P 125/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3044540 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV P 53/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3056969 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV SA/Po 428/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3045211 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV SA/Po 485/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3128065 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV SA/Wa 331/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064950 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV SA/Wa 916/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072022 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV SA/Wa 929/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064889 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV SA/Wa 962/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064849 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

IV SA/Wr 177/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3078451 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.