Court jurisprudences

I SA/Kr 123/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084868 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 1274/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3025157 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 133/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091504 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 1338/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3025174 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 1421/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091573 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 1440/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3025198 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 160/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085054 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 180/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3128050 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 24/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084876 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 289/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3117316 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 33/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085042 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 336/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3025210 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 63/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085038 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 126/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3021610 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3026088 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 139/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3026070 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 215/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3022970 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 234/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3022954 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 235/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3023049 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Lu 331/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3026133 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 33/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3035729 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 641/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3021612 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Op 1/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3050556 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Op 2/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3050544 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Op 54/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3040700 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Op 58/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3035652 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Op 59/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3040614 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Po 127/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3027813 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Po 236/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3035725 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Po 707/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3021483 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Po 708/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3021497 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 259/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3021633 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Sz 179/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3035795 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Sz 52/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3035670 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Sz 53/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3035554 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Wa 2389/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078414 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I SA/Wr 293/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3026073 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

I UK 308/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120218 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV CSK 68/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068846 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV Cz 144/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3053804 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV CZ 26/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051702 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 144/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161420 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 149/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161422 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 166/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145645 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 170/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3161425 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 204/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144862 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 439/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3153411 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 604/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145670 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 611/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054698 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 650/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147809 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 689/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161403 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV KK 81/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161442 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

IV P 22/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

LEX nr 3146307 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.