Court jurisprudences

I FSK 1922/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3056216 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I FSK 1942/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3128033 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GSK 1953/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065005 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GSK 207/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064981 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GSK 315/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2021/1/17 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GSK 377/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048100 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GSK 378/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3040556 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GSK 592/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048095 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GSK 73/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071927 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GSK 74/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117320 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GZ 108/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048102 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GZ 111/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048076 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GZ 121/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048092 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

I GZ 122/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048039 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II AKa 22/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/11/67 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

II AKa 23/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/9/48 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

II AKa 37/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/7-8/55 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

II Ca 301/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3122504 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

II Ca 844/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3053815 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

II CO 67/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160503 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II CO 96/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154293 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II CSK 41/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3029657 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II CSK 7/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3049076 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II CSK 75/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154199 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II CZ 12/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068862 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II CZ 21/20, Przesłanki odrzucenia skargi. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054029 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II GSK 2550/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026058 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II GSK 2800/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026093 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II GSK 2801/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026063 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II GSK 3154/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026121 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II GSK 44/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026064 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II GSK 4834/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026076 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

II GSK 493/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026103 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

III BP 3/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144438 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

III Ca 199/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3074774 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

III Ca 2285/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3148802 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

III Ca 2344/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3148852 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

III Ca 2376/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3148847 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

III CSK 294/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120234 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

III K 220/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3046802 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

III K 791/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3112586 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

III KK 118/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144399 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

III PK 72/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129369 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

III PK 84/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144543 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

III PK 86/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144784 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

III PK 97/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3129438 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

III RC 223/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3029909 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

III RC 263/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kole

LEX nr 3102745 - wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r.

III RC 528/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Pruszkowie

LEX nr 3069596 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

III SA/Gl 122/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3020473 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.

III SA/Gl 146/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3020545 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2020 r.